The 2nd Annual Public Policy Conference
dedicated to strategic aspects of cybersecurity

26-27 SEPTEMBER 2016 - KRAKÓW, POLAND

2nd European Cybersecurity Forum CYBERSEC 2016

CYBERSEC 2016 REGISTRATION INFORMATION
CONFERENCE FEES 

STANDARD DAY 1 & 2

PREMIUM DAY 1 & 2

STANDARD DAY 1

PREMIUM DAY 1

STANDARD DAY 2

Early Bird if paid until August 1st

270 EUR 512 EUR 186 EUR 428 EUR 186 EUR

Standard if paid until September 15th

456 EUR 

698 EUR 326 EUR 567 EUR 326 EUR

Late
if paid after September 15th

642 EUR 884 EUR 419 EUR 660 EUR 419 EUR

ICT Startup/MSE from Malopolska

Free

STANDARD package includes:

 • participation in some of the conference events
 • participant ID, conference pack
 • conference lunches and coffee breaks


PREMIUM package includes:

 • participation in all the conference events (Breakout Sessions and Gala Reception included)
 • participant ID, conference pack
 • conference lunches and coffee breaks

*except for Closed Session (by invitation only)

ICT / cybersecurity startups, public administration and Army members are exempt from the conference fee.
Academics and NGO members cover only 10% of regular conference fee.

The representatives of the above categories are allowed to choose STANDARD package only.
Please note that participation in Breakout Sessions, Closed Session and Gala Reception require invitation, which will be sent from 1st to 7th September

For organisational reasons, the final confirmation of participation for the above categories will be sent within 7 working days from the day of registration. Thank you for your patience.

1. Conference fees do not include accommodation.

2. The organiser reserves the right to verify the professional background of the attendees who are fully or partly exempt from the conference fee.

3. Payment is available via Bank transfer, credit card or quick transfer. All fees include VAT 23 % in Poland and must be paid in PLN.

4. Please consult full version of the CYBERSEC 2016 Participation Regulation.

5. Any inquiries regarding CYBERSEC 2016 Participation Regulation and conditions of participation should be submitted to: registration@cybersecforum.eu

II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI
OPŁATY KONFERENCYJNE

STANDARD DZIEŃ 1 i 2

PREMIUM DZIEŃ 1 i 2

STANDARD DZIEŃ 1

PREMIUM DZIEŃ 1

STANDARD DZIEŃ 2

Early Bird płatność do 1 sierpnia

1160 PLN

2200 PLN

800 PLN

1840 PLN 800 PLN

Standard płatność do 15 września
 

1960 PLN

3000 PLN

1400 PLN

2440 PLN 1400 PLN

Late płatność po 15 września
 
 

2760 PLN

3800 PLN

1800 PLN

2840 PLN 1800 PLN

Małopolski Startup/MŚP Małopolski z sektora ICT

Free

Pakiet STANDARD zawiera:

 • wstęp na część wydarzeń konferencyjnych
 • ID uczestnika, pakiet materiałów konferencyjnych
 • lunche konferencyjne oraz przerwy kawowe


Pakiet PREMIUM zawiera:

 • wstęp na wszystkie wydarzenia konferencji (w tym Breakout Sessions oraz uroczysta Gala)
 • ID uczestnika, pakiet materiałów konferencyjnych
 • lunche konferencyjne oraz przerwy kawowe

*za wyjątkiem Sesji Zamkniętej – tylko za zaproszeniami

Przedstawiciele ICT / cybersecurity startups, administracji publicznej i służb mundurowych są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Pracownicy naukowi i NGO płacą jedynie 10% opłaty konferencyjnej.

Przedstawiciele powyższych kategorii mogą wybrać tylko pakiety STANDARD.
Wstęp na Breakout Sessions i Galę oraz Sesję Zamkniętą jest możliwy tylko na imiennie zaproszenia, które dystrybuowane będą w dniach 1-7 września.

Ze względów organizacyjnych, potwierdzenie uczestnictwa ww. osób w konferencji CYBERSEC 2016 nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. Prosimy o cierpliwość.

1. Opłata konferencyjna nie zawiera opłaty za zakwaterowanie.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji afiliacji zawodowej uczestników częściowo lub całkowicie zwolnionych z opłaty konferencyjnej.

3. Płatność jest możliwa za pomocą przelewu, karty kredytowej oraz szybkiej płatności. Wszystkie ceny zawierają VAT 23% i muszą być opłacone w złotówkach.

4. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją Regulaminu Uczestnictwa w CYBERSEC 2016.

5. Wszelkie zapytania dotyczące regulaminu oraz warunków uczestnictwa proszę zgłaszać na adres: registration@cybersecforum.eu

This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept